Symbolen


Kruis
Het kruis was het meest universele symbool van verzoening, lang voordat het in de christelijke symboliek een toepassing vond. Het symboliseerde zowel de synthese tussen hemel en aarde als de vier windrichtingen.

Alfa en Omega
De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet als het symbool van God. Als het begin en einde van alle dingen. Verwijzing naar de Apocalyps, het einde der tijden, in het laatste boek van het nieuwe testament.

Fakkel of Toorts
De omgekeerde brandende fakkel of de gedoofde toorts was al voor de oudheid een symbool voor de vergankelijkheid en een attribuut van de dood. Deze in wezen onchristelijke gedachte –zonder hoop op wederopstanding- zwakte in de tijd af. Een brandende fakkel heeft betrekking op (hernieuwd) leven. Ook ziet men vaak twee gedoofde fakkels kruislings afgebeeld.

Anker
Het anker is vanaf de vroeg-christelijke periode het symbool van de hoop. Het kan tevens wijzen op de onwankelbaarheid en trouw. Samen met kruis en hart verbeeldt het Geloof, Hoop en Liefde, de drie theologische deugden. Een liggend lam onder het anker kan naar de kruisdood van Christus verwijzen.