Tarieven


Grand Café Ode, crematorium Tilburg

In al onze afscheidslocaties is ‘s-ochtends en ‘s-middags een afscheid mogelijk. De te reserveren tijd is standaard 2,5 uur, uitbreiding is in overleg mogelijk. Het maakt niet uit hoe lang u de aula of de condoleance ruimte gebruikt, als u in totaal maar binnen de gereserveerde tijd blijft. Binnen die 2,5 uur kunt u er dus ook voor kiezen te starten met koffie en daarna de afscheidsdienst te houden. Het is een vrij in te vullen concept, de gewenste indeling kan via het opdrachtformulier aangegeven worden.

Voor gebruik van een van onze vier afscheidslocaties, keuze van een bestemming van de as en gratis 1 jaar gebruik algemene nis (daarna € 100,00 per half jaar voor gebruik algemene nis), hebben we een standaardtarief. (Standaard voor een afscheidslocatie is 40 minuten open voor aanvang en 2,5 uur voor gebruik van afscheidslocatie (alle ruimtes).

Crematie

Crematie Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode (alle ruimtes) 1.440,00
Crematie de Huiskamer 1.110,00
Crematie zonder gebruik afscheidslocatie en zonder familie in ovenruimte 795,00
Crematie zonder gebruik afscheidslocatie, met familie aanwezig in ovenruimte 980,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode (alle ruimtes) 725,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar de Huiskamer 640,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar zonder afscheidslocatie, met familie aanwezig in ovenruimte 580,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar zonder afscheidslocatie, zonder familie in ovenruimte 475,00
Crematie zwangerschap minder dan 9 maanden Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode 400,00
Crematie zwangerschap minder dan 9 maanden de Huiskamer 325,00
Crematie zwangerschap minder dan 9 maanden zonder familie in ovenruimte 200,00
Crematie zwangerschap minder dan 9 maanden met familie in ovenruimte 250,00
Extra tijd per 15 min. (verlenging tijd afscheidslocatie) 130,00
Extra tijd in overleg (totaal 2,5 uur en 1,5 uur) 650,00
Toeslag crematie op zondag overdag (alleen na overleg) 620,00
Toeslag crematie doordeweekse avond na 17.00 uur (alleen na overleg) 310,00
Gereserveerde niet doorgegane crematie of begrafenis 650,00
Opbaring (vooraf 15 min.) 60,00
Invoerplaat 35,00
Meerwerk volgens uurtarief 80,00

Asverstrooing

 

Asverstrooiing per vliegtuig (zonder aanwezigheid van nabestaanden) 175,00
Behandelingskosten ophalen gedeelte van de as 33,00

Begrafenis

Begrafenis Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode (alle ruimtes) 630,00
Begrafenis de Huiskamer 510,00
Begrafenis kind jonger dan 18 jaar Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode (alle ruimtes) 450,00
Begrafenis kind jonger dan 18 jaar de Huiskamer 350,00
Begrafenis zwangerschap minder dan 9 maanden Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode (alle ruimtes) 275,00
Begrafenis zwangerschap minder dan 9 maanden de Huiskamer 200,00
Extra tijd (15 min.) 130,00
Extra tijd in overleg (totaal 2,5 uur en 1,5 uur) 650,00
Opbaring (vooraf 15 minuten) 60,00
Meerwerk volgens uurtarief 80,00

Opname van de dienst en beeldpresentatie

Filmopname maken en leveren op USB-stick 135,00
Geluidsopname maken en leveren op USB-stick 60,00
Beeldpresentatie maken en/of tonen op plasmascherm 60,00
2e andere beeldpresentatie maken en/of tonen in condoleanceruimte en/of ontvangstruimte 60,00
2e dezelfde beeldpresentatie als in aula, tonen in koffiekamer en/of ontvangst 25,00
Meerwerk volgens uurtarief 80,00

Hebt u speciale wensen als het gaat om het vertonen van beelden? Neem contact op met het crematorium en bespreek deze met een van onze medewerkers.