Tarieven


Grand Café Ode, crematorium Tilburg

In al onze afscheidslocaties is ‘s-ochtends en ‘s-middags een afscheid mogelijk. De te reserveren tijd is standaard 2,5 uur, uitbreiding is in overleg mogelijk. Het maakt niet uit hoe lang u de aula of de condoleance ruimte gebruikt, als u in totaal maar binnen de gereserveerde tijd blijft. Binnen die 2,5 uur kunt u er dus ook voor kiezen te starten met koffie en daarna de afscheidsdienst te houden. Het is een vrij in te vullen concept, de gewenste indeling kan via het opdrachtformulier aangegeven worden.

Voor gebruik van een van onze vier afscheidslocaties, keuze van een bestemming van de as en gratis 1 jaar gebruik algemene nis (daarna € 100,00 per half jaar voor gebruik algemene nis), hebben we een standaardtarief. (Standaard voor een afscheidslocatie is 40 minuten open voor aanvang en 2,5 uur voor gebruik van afscheidslocatie (alle ruimtes).

Crematie

Crematie Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode (alle ruimtes) 1.395,00
Crematie zonder gebruik afscheidslocatie en zonder familie in ovenruimte 770,00
Crematie zonder gebruik afscheidslocatie, met familie aanwezig in ovenruimte vaste tijd als planning dit toelaat 950,00
Crematie met alleen gebruik koffiekamer op een vaste tijd 1.075,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode (alle ruimtes) 700,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar zonder afscheidslocatie, zonder familie in ovenruimte 460,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar zonder afscheidslocatie, met familie aanwezig in ovenruimte vaste tijd 560,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar met alleen gebruik koffiekamer op een vaste tijd 640,00
Extra tijd per 15 min. (verlenging tijd afscheidslocatie) 125,00
Extra tijd in overleg (totaal 2,5 uur en 1,5 uur) 625,00
Gereserveerde niet doorgegane crematie of begrafenis 625,00
Opbaring (vooraf 15 min.) 55,00
Invoerplaat 30,00
Meerwerk volgens uurtarief 75,00

Asverstrooing

 

Asverstrooiing per vliegtuig (zonder aanwezigheid van nabestaanden) 175,00
Behandelingskosten ophalen gedeelte van de as 33,00

Begrafenis

Tarieven
Begrafenis Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode (alle ruimtes) 625,00
Begrafenis kind jonger dan 18 jaar Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode (alle ruimtes) 250,00
Extra tijd (15 min.) 125,00
Extra tijd in overleg (totaal 2,5 uur en 1,5 uur) 625,00
Opbaring (vooraf 15 minuten) 55,00
Meerwerk volgens uurtarief 75,00

Opname van de dienst en beeldpresentatie

Filmopname maken en leveren op USB-stick 130,00
Geluidsopname maken en leveren op USB-stick 55,00
Beeldpresentatie maken en/of tonen op plasmascherm 60,00
2e andere beeldpresentatie maken en/of tonen in koffiekamer en/of ontvangst 60,00
2e dezelfde beeldpresentatie als in aula, tonen in koffiekamer en/of ontvangst 25,00
Meerwerk volgens uurtarief 75,00

Hebt u speciale wensen als het gaat om het vertonen van beelden? Neem contact op met het crematorium en bespreek deze met een van onze medewerkers.