Beeld & Geluid


Om ervoor te zorgen dat de muziek- en beeldmateriaal op de juiste manier bij ons wordt aangeleverd, is het belangrijk om te weten welke mogelijkheden het crematorium ondersteunt. Wij vinden het prettig als u met ons een afspraak maakt om geluid en beeld aan te leveren.

Muziekboek
Op onze website kunt u via ons online muziekboek heel eenvoudig uw muziekkeuze maken. U selecteert de gewenste muziek en zet deze in de juiste volgorde en verstuurt uw keuze naar ons. Mocht dit niet mogelijk zijn met alle muziek die u wilt, kunt u de overige muziek aanleveren op audio-CD (origineel of gebrand), op USB-stick of per e-mail, in de volgende formaten: MP3, WMA, M4A of WAV. Uw muziekkeuze graag 24 uur vóór de dienst aanleveren – uiterlijk om 15.00 uur. Neem bij twijfel over de juiste kwaliteit contact met ons op om teleurstellingen te voorkomen.

Presentatie tonen
U kunt beeldmateriaal tonen tijdens de afscheidsdienst, voorafgaand aan de dienst in de ontvangstruimte en/of na afloop in de condoleanceruimte. Een van onze medewerkers draagt zorg voor de bediening tijdens de dienst.
U kunt zelf een presentatie maken of die door ons laten maken. Digitale foto’s kunt u in volgorde in één of meerdere PowerPoints zetten met of zonder muziek erachter. Ook is het mogelijk om er een vaste foto voor, tussen of na te plaatsen. Als wij de presentatie voor u maken, kunt u digitale foto’s (jpeg) aanleveren. Voor losse papieren foto’s die moeten worden gescand is een hoger tarief van toepassing.
Ook kunt u filmpjes, met of zonder geluid, aanleveren in de volgende formaten: WMV, MPEG, MOV of AVI. (Onze plasmaschermen hebben een 16:9 beeldverhouding.) Beeldmateriaal kunt u aanleveren op een CD/DVD of USB-stick, per e-mail of viaWe Transfer (www.wetransfer.com voor het versturen van grote bestanden). Om teleurstellingen te voorkomen, vragen wij beeldmateriaal graag 2 dagen van te voren aanleveren – uiterlijk om 15.00 uur.

Geen eigen beeldmateriaal, wel achtergrondfoto
Wanneer u geen persoonlijke foto’s of video’s heeft, kunt u 1 afbeelding kiezen uit onze selectie achtergrondfoto’s en die op de beeldschermen laten zien. Dit horen wij graag 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst van u.

Draaiboek
Een van onze medewerkers draagt zorg voor de bediening van de muziek en de beelden. Wij vinden het daarom fijn als degene die de media aanlevert ons tijdig op de hoogte brengt in welke volgorde de muziek afgespeeld dient te worden en wanneer en hoe de foto’s en/of filmpjes mogen worden afgespeeld. Wijzigingen in de muziek en en/of beeldmateriaal op de dag zelf zijn helaas niet mogelijk. We willen hiermee fouten voorkomen.

Geluids- en beeldopname
In de aula’s kunnen wij voor u een geluids- en/of beeldopname maken van de afscheidsdienst. Vanwege de wet op de privacy mogen wij alléén een opname maken, wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven door de opdrachtgever. Op het opdrachtformulier staat daarom de keuzemogelijkheid: “hierbij geef ik toestemming tot het maken van een opname”. Deze moet dus altijd met ja of nee beantwoord worden. Wanneer de nabestaanden deze keuze uit willen stellen of het niet zeker weten, kunnen wij voor de zekerheid een opname maken die 30 dagen wordt bewaard. Dit dient apart te worden aangegeven op het opdrachtformulier (informeer bij uw uitvaartondernemer). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Is er wél toestemming gegeven voor een opname, maar wordt deze niet binnen 30 dagen opgevraagd door de opdrachtgever, dan worden de opnamen uit ons systeem verwijderd.

Livestream
Het kan voorkomen dat nabestaanden niet aanwezig kunnen zijn bij een crematie plechtigheid vanwege bijvoorbeeld een verblijf in het buitenland of ziekte. Crematorium Tilburg biedt de mogelijkheid om deze plechtigheid via internet live te volgen door middel van onze livestream. U als familie of direct nabestaande bepaalt wie deze stream mag volgen. Vanwege de waarborg van privacy is de stream gecodeerd. We beschikken in onze aula’s over een geautomatiseerd camera registratie systeem voor opnames, een koppeling met meerdere ruimten en de livestream.