Tarieven


In aula 3 Andante en in aula 2 Atrium is een dienst ‘s-ochtends en ‘s-middags mogelijk. Elke dienst is standaard maximaal 2,5 uur. Het maakt niet uit hoe lang men de aula of de koffiekamer gebruikt, als men in totaal maar binnen de 2,5 uur blijft. Binnen die 2,5 uur is het dus ook mogelijk te beginnen met koffie en daarna naar de aula te gaan (bijvoorbeeld als er vooraf een kerkdienst is geweest). Het is een vrij in te vullen concept, de gewenste indeling kan via het opdrachtformulier aangegeven worden.
Aula 1 Aurora is iets afwijkend, daar blijft gelden vier diensten per dag met een standaardtijd van 2,5 uur. Deze standaardtijd is opgedeeld in maximaal 1 uur aulatijd en 1,5 uur koffiekamer en ook in deze volgorde. Als nodig kan ook een dienst van in totaal 4 uur geboekt worden in aula 2 Atrium (dubbele dienst).

Voor aula, crematie en koffiekamer, keuze van een bestemming van de as en gratis 1 jaar gebruik algemene nis (daarna € 100,00 per half jaar voor gebruik algemene nis), hebben we een standaardtarief voor totaal 40 minuten open voor aanvang en 2,5 uur voor aula en koffiekamer.

Crematie

Crematie aula en koffiekamer aula 1 Aurora, 2 Atrium en 3 Andante 1.395,00
Crematie zonder aula, zonder familie in ovenruimte als planning dit toelaat 770,00
Crematie zonder aula, met familie aanwezig in ovenruimte vaste tijd 950,00
Crematie zonder aula, met koffiekamer gebruik op een vaste tijd 1.075,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar aula en koffiekamer aula 1 Aurora, 2 Atrium en 3 Andante 700,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar zonder aula, zonder familie in ovenruimte 460,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar zonder aula, met familie aanwezig in ovenruimte vaste tijd 560,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar zonder aula, met koffiekamer gebruik op een vaste tijd 640,00
Extra tijd per 15 min. (verlenging aula- en/of koffiekamertijd) 125,00
Extra tijd in overleg (totaal 2,5 uur en 1,5 uur) 625,00
Gereserveerde niet doorgegane crematie of begrafenis 625,00
Opbaring (vooraf 15 min.) 55,00
Invoerplaat 30,00
Meerwerk volgens uurtarief 75,00

Asverstrooing

Binnen het basistarief asbestemming valt verstrooiing op het strooiveld (in aanwezigheid van nabestaanden), asverstrooiing op zee via rederij (zonder aanwezigheid van nabestaanden), kosten asoverbrenging of ophalen as voor verstrooiing op andere plek dan het strooiveld bij het crematorium. Extra kosten brengen wij in rekening voor asverstrooiing per vliegtuig of als u een gedeelte van de as komt ophalen.

Asverstrooiing per vliegtuig (zonder aanwezigheid van nabestaanden) 175,00
Behandelingskosten ophalen gedeelte van de as 33,00

Begrafenis

Tarieven
Begrafenis aula en koffiekamer aula 1 Aurora, 2 Atrium en 3 Andante 625,00
Begrafenis kind jonger dan 18 jaar aula en koffiekamer aula 1 Aurora, 2 Atrium en 3 Andante 250,00
Extra tijd (15 min.) 125,00
Extra tijd in overleg (totaal 2,5 uur en 1,5 uur) 625,00
Opbaring (vooraf 15 minuten) 55,00
Meerwerk volgens uurtarief 75,00

Opname van de dienst en beeldpresentatie

Filmopname maken en leveren op USB-stick 130,00
Geluidsopname maken en leveren op USB-stick 55,00
Beeldpresentatie maken en/of tonen op plasmascherm 60,00
2e andere beeldpresentatie als in aula, maken en/of tonen in koffiekamer en/of ontvangst 60,00
2e dezelfde beeldpresentatie als in aula, tonen in koffiekamer en/of ontvangst 25,00
Meerwerk volgens uurtarief 75,00

Hebt u speciale wensen als het gaat om het vertonen van beelden? Neem contact op met het crematorium en bespreek deze met een van onze medewerkers.