Wereldlichtjesdag 2022

Wereldlichtjesdag 2019 bij Crematorium Tilburg

zondag 11 december 2022, 19.00 – 20.30 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur)
locatie: Grand Café Ode

Op Wereldlichtjesdag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Zo ook bij het Crematorium Tilburg.
Het thema van dit jaar is “In kleur gedenken” en wordt begeleid door ritueelbegeleiders Brenda Lefeu en Elke van Bezouw en kleurexpert Dorinda van Marrewijk. De livemuziek wordt dit jaar verzorgd door Monique Aarts en Dave Hanhart. Bij aanvang krijgt iedereen ruimschoots de gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Een belangrijk onderdeel is het noemen van de namen van de overleden kinderen en het tonen van hun foto’s op een scherm.

Iedereen die een (of meer) overleden kind(eren) wil herdenken, nodigen wij van harte uit deze herdenking bij te wonen. Ouders die zelf een kind verloren hebben, maar ook broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, andere familieleden of vrienden. Het maakt niet uit wat je relatie tot het kind is, hoe oud het geworden is of hoe lang het geleden is dat het kind overleed; het is fijn om de naam te noemen, te gedenken en samen hierbij stil te staan.

Vanaf 18.30 uur ben je van harte welkom bij het Grand Café Ode, één van de locaties in het Afscheidspark van Crematorium Tilburg. Adres: Karel Boddenweg 7. De herdenkingsbijeenkomst begint exact om 19.00 uur met een lichtritueel en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om nog een kopje koffie/thee te drinken met iets lekkers erbij.

Om je te verzekeren van een of meerdere zitplaats(en), kun je je per e-mail aanmelden: info@crematoriumtilburg.nl. Wil je graag je (klein)kind herdenken met foto en/of naamsvermelding, geef dit dan direct bij aanmelding aan (uiterlijk 27 november).
Toegang en koffie/thee zijn gratis.

Coronamaatregelen Crematorium Tilburg

Met ingang van vrijdag 18 februari vervallen alle beperkingen voor het crematorium. (Geldt voor gezelschappen van minder dan 500 personen, dit is bijna altijd het geval.)

De 1,5 meter afstand hoeft niet meer gehandhaafd te worden en ook zijn mondkapjes en vaste zitplaatsen niet meer verplicht. Eenieder is natuurlijk vrij om een mondkapje te blijven dragen en een afstand in acht te nemen.

We gaan ervan uit dat iedere bezoeker met corona gerelateerde klachten thuis blijft en we stellen het ten zeerste op prijs als iedereen zich houdt aan de hygiëneregels in ons crematorium.

We gaan ook terug naar het maximale aantal gasten per locatie, te weten:

  • Aula Aurora: 120 zitplaatsen en 75 staanplaatsen
  • Aula Atrium: 200 zitplaatsen en 100 staanplaatsen
  • Andante Café: 50 zitplaatsen en 25 staanplaatsen
  • Grand Café Ode: 125 zitplaatsen en 75 staanplaatsen
  • De Huiskamer: 35 zitplaatsen

Crematorium Tilburg volgt hiermee de richtlijnen van de overheid, RIVM en de Landelijke Vereniging Crematoria (LVC). Wilt u meer informatie over wat dat betekent voor een afscheid bij ons, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. De uitvaartbegeleider is ook op de hoogte van de details over onze werkwijze.

Grote duurzaamheidsverbouwing

In de zomer van 2021 onderging Crematorium Tilburg een grote verbouwing. Hierdoor gaat het crematorium bewuster om met energie.

In het Brabants Dagblad stond op 28 juli jl. een interview met nieuwe directeur Hanne van der Linden over deze verbouwing en haar andere plannen voor de toekomst. Lees hier het interview.

Uitvaart Tilburg

Steeds meer mensen kiezen voor een persoonlijke en unieke uitvaart, een afscheid dat past bij de overledene. Veel moet binnen korte tijd geregeld worden. U kunt dat zelf doen of een uitvaartbegeleider zoeken die u helpt bij de voorbereiding van een uitvaart.

Crematorium Tilburg is aangesloten bij het netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant. Een samenwerkingsverband van organisaties werkzaam op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom sterven, uitvaart en rouw. Wanneer u of uw naasten hiermee te maken krijgen, is het fijn als er mensen in uw omgeving zijn die u bij kunnen staan. Bij het netwerk zijn professionals en vrijwilligers aangesloten die u deze begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Op de website Stervenenrouw.nl van het netwerk kunt u alle organisaties en hun activiteiten vinden.

Op de website Uitvaart-Tilburg kunt u alles vinden over het thema uitvaart in Tilburg en omstreken. Naast veel informatie en nuttige tips over hoe u een uitvaart kunt regelen en invullen is er ook veel informatie over palliatieve zorg en nazorg te vinden.