Lezing ‘Zinvol voortleven na de dood van mijn kind’: over rouw, verlies en zingeving

zondag 25 september 2022, 13.30 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
locatie: Andante Café (Crematorium Tilburg), Karel Boddenweg 5, Tilburg

Rouw is rauw en kost veel energie. Zijn er kaders voor rouw en hoe werkt het precies? Wat moet je eigenlijk voelen in die rouwperiode, of voel je helemaal niks? Kun je als partners eigenlijk wel rouwen samen?
De Oosterhoutse Elsbeth Kuysters is naast ervaringsdeskundige ook psycholoog en neemt je deze middag mee in diverse aspecten van rouw. Een heldere uiteenzetting, soms met een vleugje humor. Ook belicht ze de relatie tussen rouw en burn-out.

Als moeder verloor Elsbeth haar enig kind aan zelfdoding, hetgeen haar inspireerde tot het schrijven van het troostende en liefdevolle boek Moederhart vol rouw en liefde (met een bezielend voorwoord van Manu Keirse).
Na de pauze geeft Elsbeth je een kort inkijkje in de kernboodschappen van haar boek. Zo ervaart ze dat de liefde en verbinding blijven bestaan. Daar verandert de dood niks aan. Het boek geeft herkenning voor iedereen die iemand verloren heeft. Rouw is universeel en dat is precies waarom Elsbeth dit boek heeft geschreven: om anderen tot steun te zijn en te inspireren.

Naast het werk in haar eigen coachingspraktijk AMON in Oosterhout, schrijft Elsbeth diverse blogs en artikelen, o.a. voor Nel Magazine, een tijdschrift voor ouders van een overleden kind. Tevens is ze als freelance trainer verbonden aan 113 Zelfmoordpreventie. Daarnaast is ze mede-oprichter van Stichting Saarisnietgek.

Deelname en koffie/thee zijn gratis.
Wel verzoeken wij je om je vooraf aan te melden door een e-mail te sturen naar info@crematoriumtilburg.nl of te bellen naar 013 468 62 04.

boek ‘Moederhart vol rouw en liefde’. Elsbeth Kuysters

Workshop ‘Uitvaren en nalaten - de laatste wensen bespreekbaar’

WORKSHOP ‘Uitvaren en nalaten - de laatste wensen bespreekbaar’

Maandagavond 3 oktober 2022, 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Andante Café, Karel Boddenweg 5, Tilburg

De dood is geen gemakkelijk onderwerp om met elkaar te bespreken. Toch is het verstandig om er van tevoren over na te denken, het overkomt ons immers allemaal op enig moment. Wat zijn mijn uitvaartwensen? Wie mag er beslissen over mijn zorg als ik dat zelf niet meer kan? Wat wil ik nalaten aan degene die me lief zijn? Heb ik een (levens)testament nodig?

Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek. Nick van den Berg (Daamen, de Kort en van Tuijl Notarissen) en Harriet en Francy (Van der Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding) zorgen voor een inleiding.

Deelname, koffie en thee zijn gratis. Wel verzoeken je je vooraf aan te melden. Dit kan per e-mail (info@harrietvandervleuten.nl) of telefonisch (013 5920048).

Coronamaatregelen Crematorium Tilburg

Met ingang van vrijdag 18 februari vervallen alle beperkingen voor het crematorium. (Geldt voor gezelschappen van minder dan 500 personen, dit is bijna altijd het geval.)

De 1,5 meter afstand hoeft niet meer gehandhaafd te worden en ook zijn mondkapjes en vaste zitplaatsen niet meer verplicht. Eenieder is natuurlijk vrij om een mondkapje te blijven dragen en een afstand in acht te nemen.

We gaan ervan uit dat iedere bezoeker met corona gerelateerde klachten thuis blijft en we stellen het ten zeerste op prijs als iedereen zich houdt aan de hygiëneregels in ons crematorium.

We gaan ook terug naar het maximale aantal gasten per locatie, te weten:

  • Aula Aurora: 120 zitplaatsen en 75 staanplaatsen
  • Aula Atrium: 200 zitplaatsen en 100 staanplaatsen
  • Andante Café: 50 zitplaatsen en 25 staanplaatsen
  • Grand Café Ode: 125 zitplaatsen en 75 staanplaatsen
  • De Huiskamer: 35 zitplaatsen

Crematorium Tilburg volgt hiermee de richtlijnen van de overheid, RIVM en de Landelijke Vereniging Crematoria (LVC). Wilt u meer informatie over wat dat betekent voor een afscheid bij ons, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. De uitvaartbegeleider is ook op de hoogte van de details over onze werkwijze.

Lichtjesavond in het Afscheidspark

2 november 2022, 18.00 – 20.00 uur
locatie: Afscheidspark Tilburg, Karel Boddenweg 5

Lichtjesavond is een sfeervolle herinneravond. Het ritueel van de Lichtjesavond en ‘het feest van alle zielen’ op 2 november kan u dichter bij de herinneringen aan uw overleden partner, kind, familielid of vriend brengen. U staat stil bij degene die u verloren hebt en kijkt vooruit naar wat er nog komen gaat. Uw gevoelens kunt u ervaren in het samen zijn en toch ook alleen. U kunt aanwezig zijn met alles wat er is, de tegenstellingen en overgangen in het leven maken dat deze avond bijzonder zal zijn.

U kunt een kaarsje aansteken op een voor u dierbaar plekje. De paden langs de strooivelden worden verlicht met lichtjes en op diverse plaatsen in het Afscheidspark staan vuurkorven. Daarnaast is in de tuinen muziek te horen en biedt het crematorium u koffie, thee, warme chocolademelk en glühwein aan.

De toegang is gratis, u hoeft zich niet aan te melden.
Locatie: Karel Boddenweg 5, Tilburg, ingang via de poort of via de Hoflaan. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

De Centrale Begraafplaats West die grenst aan het Afscheidspark, doet ook mee aan de Lichtjesavond. De begraafplaats is te bereiken via het Afscheidspark of rechtstreeks via de Hoflaan.

Kijkt u ook eens op: www.stervenenrouw.nl of  www.begravenintilburg.nl

Lezing ‘Tussenland - over leven met de dood in je schoenen’

Lezing Tussenland door Jannie Oskam.16 jan 2022

Locatie: Andante Café, Karel Boddenweg 5, Tilburg

Deze lezing gaat niet door op 16 januari, we hopen Jannie Roskam op een later moment in het jaar te ontvangen. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen we dat op deze site vermelden.

Wie niet meer kan genezen, komt terecht in ‘Tussenland’: een overgangsgebied tussen leven en dood waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet spreekt. In haar boek Tussenland, over leven met de dood in je schoenen schrijft Jannie Oskam over wat haar overkwam nadat bij haar in 2019 uitgezaaide borstkanker werd geconstateerd. Haar ervaringen verweeft ze met verhalen van ‘medereizigers’, zorgprofessionals en andere experts.

Tijdens deze lezing vertelt Jannie over haar reis door Tussenland, over haar vragen en dilemma’s en de belangrijke rol die palliatieve zorgverleners hierbij speelden. Veel mensen denken dat palliatieve zorg alleen bedoeld is voor de laatste weken van het leven. Jannie maakt duidelijk dat niets minder waar is.

Uitgebreide informatie over deze lezing vind je hier.

Deelname, koffie en thee zijn gratis. Wel verzoeken we je je vooraf aan te melden via info@crematoriumtilburg.nl of 013 4686204

Wereldlichtjesdag 2022

Wereldlichtjesdag 2019 bij Crematorium Tilburg

zondag 11 december 2022, 19.00 – 20.30 uur
locatie: Grand Café Ode

Op Wereldlichtjesdag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Zo ook bij het Crematorium Tilburg. Bij aanvang krijgt iedereen ruimschoots de gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Een belangrijk onderdeel is het noemen van de namen van de overleden kinderen en het tonen van hun foto’s op een scherm.

Iedereen die een (of meer) overleden kind(eren) wil herdenken, nodigen wij van harte uit deze herdenking bij te wonen. Ouders die zelf een kind verloren hebben, maar ook broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, andere familieleden of vrienden. Het maakt niet uit wat je relatie tot het kind is, hoe oud het geworden is of hoe lang het geleden is dat het kind overleed; het is fijn om de naam te noemen, te gedenken en samen hierbij stil te staan.

Vanaf 18.30 uur ben je van harte welkom bij het Grand Café Ode, één van de locaties in het Afscheidspark van Crematorium Tilburg. Adres: Karel Boddenweg 7. De herdenkingsbijeenkomst begint exact om 19.00 uur met een lichtritueel en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot het drinken van koffie of thee.

Om je te verzekeren van een of meerdere zitplaats(en), kun je je per e-mail aanmelden: info@crematoriumtilburg.nl. Wil je graag je (klein)kind herdenken met foto en/of naamsvermelding, geef dit dan direct bij aanmelding aan (uiterlijk 4 december)?
Toegang en koffie/thee zijn gratis.

Grote duurzaamheidsverbouwing

In de zomer van 2021 onderging Crematorium Tilburg een grote verbouwing. Hierdoor gaat het crematorium bewuster om met energie.

In het Brabants Dagblad stond op 28 juli jl. een interview met nieuwe directeur Hanne van der Linden over deze verbouwing en haar andere plannen voor de toekomst. Lees hier het interview.

Uitvaart Tilburg

Steeds meer mensen kiezen voor een persoonlijke en unieke uitvaart, een afscheid dat past bij de overledene. Veel moet binnen korte tijd geregeld worden. U kunt dat zelf doen of een uitvaartbegeleider zoeken die u helpt bij de voorbereiding van een uitvaart.

Crematorium Tilburg is aangesloten bij het netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant. Een samenwerkingsverband van organisaties werkzaam op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom sterven, uitvaart en rouw. Wanneer u of uw naasten hiermee te maken krijgen, is het fijn als er mensen in uw omgeving zijn die u bij kunnen staan. Bij het netwerk zijn professionals en vrijwilligers aangesloten die u deze begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Op de website Stervenenrouw.nl van het netwerk kunt u alle organisaties en hun activiteiten vinden.

Op de website Uitvaart-Tilburg kunt u alles vinden over het thema uitvaart in Tilburg en omstreken. Naast veel informatie en nuttige tips over hoe u een uitvaart kunt regelen en invullen is er ook veel informatie over palliatieve zorg en nazorg te vinden.