Coronamaatregelen Crematorium Tilburg

Met ingang van vrijdag 18 februari vervallen alle beperkingen voor het crematorium. (Geldt voor gezelschappen van minder dan 500 personen, dit is bijna altijd het geval.)

De 1,5 meter afstand hoeft niet meer gehandhaafd te worden en ook zijn mondkapjes en vaste zitplaatsen niet meer verplicht. Eenieder is natuurlijk vrij om een mondkapje te blijven dragen en een afstand in acht te nemen.

We gaan ervan uit dat iedere bezoeker met corona gerelateerde klachten thuis blijft en we stellen het ten zeerste op prijs als iedereen zich houdt aan de hygiëneregels in ons crematorium.

We gaan ook terug naar het maximale aantal gasten per locatie, te weten:

  • Aula Aurora: 120 zitplaatsen en 75 staanplaatsen
  • Aula Atrium: 200 zitplaatsen en 100 staanplaatsen
  • Andante Café: 50 zitplaatsen en 25 staanplaatsen
  • Grand Café Ode: 125 zitplaatsen en 75 staanplaatsen
  • De Huiskamer: 35 zitplaatsen

Crematorium Tilburg volgt hiermee de richtlijnen van de overheid, RIVM en de Landelijke Vereniging Crematoria (LVC). Wilt u meer informatie over wat dat betekent voor een afscheid bij ons, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. De uitvaartbegeleider is ook op de hoogte van de details over onze werkwijze.