Disclaimer

Crematorium Tilburg en omstreken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit – of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze website te raadplegen. Wij zetten ons in om deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Copyright
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond, vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over onze disclaimer, dan kunt u deze richten aan:

Crematorium Tilburg en omstreken
info@crematoriumtilburg.nl