Disclaimer

Crematorium Tilburg en omstreken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit – of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze website te raadplegen. Wij zetten ons in om deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Copyright
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond, vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over onze disclaimer? Dan kun je deze richten aan:

Crematorium Tilburg en omstreken
info@crematoriumtilburg.nl