Onderstaande tarieven voor gebruik van een van onze afscheidslocaties zijn inclusief keuze van asbestemming en 1 jaar gebruik van de algemene nis. In de locaties Aula Atrium, Aula Aurora, Grand Café Ode en Andante Café kunt u in de 2,5 uur die u ter beschikking staat, zelf bepalen hoe u deze tijd verdeelt over de diverse ruimtes. De Huiskamer heeft u 1 uur ter beschikking en is 20 minuten voor aanvang open. De andere locaties zijn 40 minuten voor aanvang open.

Crematie

Crematie in Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode € 1.500,00
Crematie in De Huiskamer € 1.125,00
Crematie zonder gebruik afscheidslocatie en zonder familie in de ovenruimte (overledene gebracht na 9.30 uur) € 810,00
Crematie zonder gebruik afscheidslocatie en zonder familie (overledene gebracht tussen 9.00 en 9.30 uur) € 660,00
Crematie zonder gebruik afscheidslocatie met familie aanwezig in de ovenruimte € 1.025,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar in Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode € 730,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar in De Huiskamer € 650,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar zonder afscheidslocatie, zonder familie in de ovenruimte € 480,00
Crematie kind jonger dan 18 jaar zonder afscheidslocatie, met familie aanwezig in de ovenruimte € 595,00
Crematie zwangerschap minder dan 9 maanden in Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode € 410,00
Crematie zwangerschap minder dan 9 maanden in De Huiskamer € 335,00
Crematie zwangerschap minder dan 9 maanden zonder familie in de ovenruimte € 210,00
Crematie zwangerschap minder dan 9 maanden met familie in de ovenruimte € 260,00
Crematie na opgraving € 515,00
Extra tijd na overleg per 15 min. (verlenging tijd gebruik afscheidslocatie) € 135,00
Extra tijd van 1,5 uur (vooraf na overleg gereserveerd) € 670,00
Toeslag crematie op zondag overdag (alleen na overleg) € 630,00
Toeslag crematie doordeweekse avond na 17.00 uur (alleen na overleg) € 315,00
Toeslag crematie op zaterdag na 17.00 uur (alleen na overleg) € 415,00
Gereserveerde niet doorgegane crematie € 675,00
Opbaring (vooraf 15 min.) € 65,00
Invoerplaat € 36,00
Meerwerk volgens uurtarief € 90,00

Begrafenis

Begrafenis in Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode € 660,00
Begrafenis in De Huiskamer € 540,00
Begrafenis kind jonger dan 18 jaar in Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode (alle ruimtes/locatie) € 470,00
Begrafenis kind jonger dan 18 jaar in De Huiskamer € 370,00
Begrafenis zwangerschap minder dan 9 maanden in Aula Aurora, Aula Atrium, Andante Café of Grand Café Ode € 280,00
Begrafenis zwangerschap minder dan 9 maanden in De Huiskamer € 205,00
Extra tijd na overleg per 15 min. (verlenging tijd gebruik afscheidslocatie) € 135,00
Extra tijd van 1,5 uur (vooraf na overleg gereserveerd) € 670,00
Toeslag begrafenis op zondag overdag (alleen na overleg) € 630,00
Toeslag begrafenis doordeweekse avond na 17.00 uur (alleen na overleg) € 315,00
Toeslag begrafenis op zaterdag na 17.00 uur (alleen na overleg) € 415,00
Gereserveerde niet doorgegane begrafenis € 660,00
Opbaring (vooraf 15 min.) € 65,00
Meerwerk volgens uurtarief) € 90,00