Grote duurzaamheidsverbouwing

Op 9 juni start een grote duurzaamheidsverbouwing bij Crematorium Tilburg. Op en in de locaties Aula Atrium, Aula Aurora en De Huiskamer vinden ingrijpende werkzaamheden plaats die tot duurzame verbeteringen (energieopwekking en energiebesparing) leiden. Zo vervangen we op deze locaties de dakbedekking en zullen er zonnepanelen geplaatst worden. Ook worden o.a. de luchtbehandelingsapparaten door meer energiezuinige en stillere uitvoeringen vervangen. Naar verwachting zal de verbouwing 19 juli gereed zijn.

Andante Café en Grand Café Ode beschikbaar
Deze verbouwing kunnen we helaas niet laten uitvoeren zonder geluidsoverlast, daarom zullen Aula Aurora, Aula Atrium en De Huiskamer van 9 juni tot 19 juli gesloten zijn. Wel blijven de locaties Andante Café en Grand Café Ode beschikbaar voor uitvaarten. Door de uitvaart tijdens deze periode in een van deze locaties in te korten van 2,5 naar 2 uur, zijn er meer vieringen per dag mogelijk.

Andante Café (max. 35 personen)

  Ontvangst 20min Afscheidsruimte 60min Condoleanceruimte 60min
1 09:25-09:45 09:45-10:45 10:45-11:45
2 12:25-12:45 12:45-13:45 13:45-14:45
3 15:25-15:45 15:45-16:45 16:45-17:45

Grand Café Ode (max. 60 personen)

  Ontvangst 20min Afscheidsruimte 60min Condoleanceruimte 60min
1 09:10-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30
2 12:25-12:45 12:45-13:45 13:45-14:45
3 15:40-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00

Geen begeleiding naar / in ovenruimte
Tijdens de verbouwing is het niet mogelijk zijn om de overledene te begeleiden naar de ovenruimte of/en in de ovenruimte aanwezig te zijn. Een mooi alternatief hiervoor kan bijvoorbeeld zijn om de overledene na de afscheidsviering via een erehaag naar buiten te begeleiden en daarna de condoleance te hebben.

Kleine tegemoetkoming
Hoewel we blij zijn een bijdrage te kunnen leveren aan een beter milieu, zijn we er ons van bewust dat nabestaanden mogelijk overlast ervaren in deze periode. Daarom zullen wij onderstaande kosten van beeld & geluid in deze periode niet berekenen.

  • Opname beeld en geluid op usb-stick € 140,-
  • Beeldpresentatie maken en/of tonen op plasmascherm in afscheidsruimte € 65,-

Meer informatie
Uw uitvaartbegeleider is op de hoogte van de gevolgen van deze verbouwing voor een uitvaart. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen als u hier meer over wilt weten. We adviseren u graag over de mogelijkheden.